Roltex

Jos Habets

Een nieuw kassasysteem kopen is niet zo moeilijk. Maar implementeren en zonder problemen in gebruik nemen, is een stuk lastiger. Door het voorbereidende werk van Roltex en de begeleiding tijdens de ingebruikname, zijn we fantastisch gestart met ons nieuwe kassasysteem. Complimenten Rolex!